Shop Mobile More Submit  Join Login
.89.II by bo0xVn .89.II by bo0xVn
.89.II
Add a Comment:
 
:iconsimplygreat:
simplygreat Featured By Owner Feb 6, 2013
Very clean!
Reply
:iconossaer:
ossaer Featured By Owner Feb 5, 2013
wow es perfecto lo usare como wallpaper
Reply
:icontilldoomsday:
tilldoomsday Featured By Owner Feb 2, 2013
Vậy là đẹp rồi buồn hắt hiu là sì tai của anh ấy .
Reply
:iconblakwoft:
blakwoft Featured By Owner Feb 1, 2013
Đẹp. Cái này tự chụp hả bạn ?
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Feb 1, 2013  Hobbyist Digital Artist
Sao bạn biết hay vậy :XD: ừ tớ chụp phát này :P
Reply
:iconblakwoft:
blakwoft Featured By Owner Feb 1, 2013
Mình đoán thế :D hì hì. Cái này mình thấy phông nền cần làm mở hơn chút nữa. Cỏ thêm xanh thêm 1 chút nữa là đẹp.

1 chút ý kiến đóng góp. :) :+fav:
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Feb 2, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thanks bạn nhé :D
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 1, 2013
File Size
11.1 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,867
Favourites
25 (who?)
Comments
7
Downloads
487
×