Shop Mobile More Submit  Join Login
.205 by bo0xVn .205 by bo0xVn
.205

205/365

So, this is the last wall of 2011, i was not able to achieve 365/365. Btw, Project 365 year 2 starts now, 365/365, hope that :XD:

HAPPY NEW YEAR TO ALL MY FRIENDS :love: :love: :love:!!!!!!!!

Stock milan6 - sxc.hu: [link]
Add a Comment:
 
:icontichchu2203:
tichchu2203 Featured By Owner Jan 3, 2012
Cm ơn bạn về bộ wall nh. Tiện thể gp cht. Mnh đ theo di v nhận thấy hầu hết cc Wall bạn đều sử dụng chung 1 hiệu ứng ATN trong Photoshop.C lẽ bạn nn điều chỉnh lại hoặc đi khi dng một vi Action khc c lẽ sẽ tốt hơn. Đy chỉ l kiến c nhn. C g khng đng th bạn bỏ qua nh. Cm ơn.
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Jan 4, 2012  Hobbyist Digital Artist
Ừ, cảm ơn bạn. Tớ sẽ cố gắng pht triển cc tone mu mới trong project 365 năm thứ 2, năm đầu lạm dng tone vng tm qu ;)
Reply
:iconthelopez:
TheLopez Featured By Owner Dec 31, 2011
Awnn That's amaaazing :love: Thank you so much for this outstanding wallpaper! I'll begin the year using this one :D Happy New Year!
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Jan 1, 2012  Hobbyist Digital Artist
Thanks you so much, glad you like it :love:
Reply
:iconuniquewilde:
uniquewilde Featured By Owner Dec 31, 2011  Hobbyist Interface Designer
Brilliant.
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Jan 1, 2012  Hobbyist Digital Artist
Woohoo, thanks you so much :love:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 31, 2011
File Size
8.5 MB
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
6,546
Favourites
74 (who?)
Comments
6
Downloads
2,129
×