Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
June 17, 2013
File Size
9.7 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,131
Favourites
58 (who?)
Comments
19
Downloads
1,227
×
.12.III by bo0xVn .12.III by bo0xVn
.12.III
Add a Comment:
 
:iconalltruist:
alltruist Featured By Owner Jun 23, 2013
Simply beautiful!
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Jun 25, 2013  Hobbyist Digital Artist
Glad you like it :hug:
Reply
:iconblakwoft:
blakwoft Featured By Owner Jun 18, 2013
Cái này tự chụp hả bạn ? Đẹp rứa. :)
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Jun 18, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thanks bạn, shot này tớ chụp cây Cẩm Tú Cầu nhà tớ :-P
Reply
:iconblakwoft:
blakwoft Featured By Owner Jun 19, 2013
Mong là sẽ có nhiều tác phẩm đẹp như thế này nữa. He he... :D
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Jun 25, 2013  Hobbyist Digital Artist
Tớ sẽ cố gắng :D
Reply
:iconfi3ur:
Fi3uR Featured By Owner Jun 18, 2013  Hobbyist General Artist
awesome dude!
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Jun 25, 2013  Hobbyist Digital Artist
Thanks youuu :D
Reply
:icondev222:
Dev222 Featured By Owner Jun 18, 2013
Stunning ! :)
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Jun 25, 2013  Hobbyist Digital Artist
Glad you like it :D
Reply
Add a Comment: