Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Vu Minh HaiMale/Vietnam Groups :iconspace-frontier: Space-frontier
2D and 3D Space Art.
Recent Activity
Deviant for 7 Years
Needs Core Membership
Statistics 773 Deviations 3,699 Comments 283,248 Pageviews
×

Newest Deviations

Favourites

Friends

Watchers

Wishlist

Groups

:iconcustompad: :iconcustomizers-world: :iconspace-frontier:
Đi qua những thăng trầm, đến một ngày chợt hiểu ra một điều tưởng như vô cùng đơn giản: rằng tập nghiệm nhỏ nhất của bài toán cuộc đời vốn chỉ có một nghiệm duy nhất. Nghiệm đó được mô tả khái quát là một nghiệm nằm trong khoảng từ âm vô cùng cho đến dương vô cùng, và có giá trị liên tục cho cả phương trình. Mỗi nghiệm là một tập hợp, tập giao của chúng tạo thành dòng chảy liên tục và không thể ngắt quãng, nếu ngắt quãng bài toàn sẽ lập tức dừng lại. Cũng giống như đường tròn nếu xét theo quan điểm vi mô thì đường tròn là tập hợp của vô số đường thẳng, bài toán cuộc đời cũng vậy, đó là tập hợp của những Khoảnh Khắc. 

Một điều thú vị là nghiệm số thu được vốn sinh ra hai giá trị vô hình là âm và dương, tương ứng với hai trạng thái tiêu cực và tích cực. Giá trị âm sinh ra vượt trội hơn giá trị dương, giá trị dương sinh ra tuy ít hơn nhưng nguồn năng lượng nó mang lại không thể cân, đong, đo, đếm. Chúng ta đơn giản gọi nó là Hạnh Phúc.

Cuộc đời vốn là một hành trình dài, tập hợp của vô vàn những hành trình ngắn, và mỗi hành trình ngắn lại bao gồm vô vàn những khoảnh khắc xảy ra liên tiếp ở trạng thái nghỉ. Khi một giá trị dương được sinh ra là một cột mốc được sinh ra, nó chuyển hóa thành năng lượng có ích đẩy chúng ta tiếp bước trên hành trình cuộc đời. Nhưng giá trị đó chỉ được chuyển hóa khi và chỉ khi có chất xúc tác đặc biệt bao gồm Lao Động, Ước mơ, Đam Mê và Không Từ Bỏ.

Ngày hôm nay tôi hiểu được một điều.

Thêng thang của tôi.

20.10.15
  • Mood: Pride

Donate

bo0xVn has started a donation pool!
1,000 / 2,000
:iconbummy1::iconbummy2::iconbummy3::iconbummy3::iconbummy2::iconbummy1:
If you like my works, please give me some points, or :iconllama3dplz: that helps a lot :iconaboishappyplz:

:icononionx3plz: :icononiskiplz: :icononiononionplz: :iconloveloveplz: :iconinloveplz: :iconthnxsverymuch:
:iconbummy1::iconbummy2::iconbummy3::iconbummy3::iconbummy2::iconbummy1:


Thanks for your support !!

You must be logged in to donate.
Anonymous:iconnuaran::icongafantonina::icongafantonina::icongafantonina::iconwippmaster::iconresidentbadgirl:AnonymousAnonymous:iconmanigx:

Journal History

deviantID

bo0xVn
Vu Minh Hai
Artist | Hobbyist | Digital Art
Vietnam
.


" I'm a dreamer and i live somewhere in my dreamy world "
Hi there, i am 28 years old and currently living in Hanoi, Vietnam. I like design and music (newage and instrusmental music), my favorite author is Yanni, Secret Garden, Enya, Bandari, Brian Crain, Jon Schmidt... Also, i like comedy movies (The Hangover, I love you man, ...) and a big fan of Pixar, nice to meet you :D

About my nickname : b - o - 0 (zero, not o :XD:) - x : bo0x, i don't know how to pronounce it ;) , vn a.k.a Viet Nam ~> bo0xvn, but you can call me bo0x :D

PS: sorry for my bad english ;P ;)

Current Residence: Ha Noi - Viet Nam
Favourite genre of music: Newage and instrumental music
Favourite style of art: All kinds
Operating System: Windows XP SP3
Favourite cartoon character: Doraemon, Tom and Jerry :D
Personal Quote: I believe in music the way some people believe in fairy tales. Music is everywhere around us, all you need to do...is listen.
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconaenter:
Aenter Featured By Owner 4 days ago
Best source of beautiful desktop backgrounds! :D
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner 1 day ago  Hobbyist Digital Artist
Sound great, isn't it? :D Thank you so much :hug:
Reply
:iconwinampers-pro:
winampers-pro Featured By Owner 5 days ago
Ey huge thanks for accepting all my requests for the Komodo collection, you've been working hard too (so many requests!!). I really appreciate it, let me know if i can help you somehow in the future! Cheers!
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner 5 days ago  Hobbyist Digital Artist
You're welcome, and thank you too :hug:
Reply
:iconandreas86:
Andreas86 Featured By Owner 6 days ago
I love your gallery.
Thanks :)
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner 5 days ago  Hobbyist Digital Artist
Thank you so much :hug:
Reply
:iconandreas86:
Andreas86 Featured By Owner 3 days ago
you are welcome :)
Reply
:iconrevance:
Revance Featured By Owner Edited Nov 17, 2015  New Deviant Professional Interface Designer
Hello.
I'm Japanese designer.

I love this image.

I want to use the image for the commercial.
(for business card,shop card,leaflet and so on.)
Is it possible?
Reply
:iconbo0xvn:
bo0xVn Featured By Owner Nov 18, 2015  Hobbyist Digital Artist
Thank you for loving it. But i'm sorry, this work for personal purpose only :)
Reply
:iconrevance:
Revance Featured By Owner Nov 18, 2015  New Deviant Professional Interface Designer
OK.Thank you for your reply.
Reply
Add a Comment: